شیر

واکنش شیر و صابون : )

در این ویدیو با نگاه کردن به واکنش شیمیایی ای که شیر وصابون در مخلوط شدن با هم میدهند ما به سوژه ای رنگیتر برای عکس های های اسپید شما فکر کرده ایم! این ایده ی بامزه را با شما به اشتراک میگذاریم!
ترکیب بندی رنگارنگی که در طی این واکنش ایجاد میشود را میتوانید در ایده های مختلف عکاسیتان استفاده کنید!