گوجه فرنگی

چطور از گوجه فرنگی هایی عادی سوپر استار بسازیم؟

راهنمای ادیت عکس تبلیغاتی گوجه فرنگی!
خیلی ها فکر میکنند برای گرفتن عکس های تبلیغاتی خوب نیازمند استودیو ها و تجهیزات خیلی گران و پیچیده ای هستند. در این ویدیو میبینیم که با استودیوی خانگی کوچکی که با نور چراغ مطالعه نورپردازی میشود چطور میشود عکس تبلیغاتی خوبی گرفت!