راهنمای سایت

از طریق لینک‌های زیر می‌توانید به آموزشهایی که برای استفاده از وب‌سایت رنگیتر برای شما تهیه کرده‌ایم دسترسی پیدا کنید:

آموزش ثبت نام در رنگیتر

آموزش آپلود عکس برای فروش و یا مسابقه