شرایط استفاده از وب‌سایت کاربران

لطفن قبل از استفاده از وب‌سایت شرایط استفاده را کامل و با دقت بخوانید. شما با ثبت‌نام یا استفاده از امکانات وب‌سایت تمام قوانین و شرایط را قبول کرده‌اید؛ درنتیجه اگر این شرایط را نمی‌پذیرید از امکانات وب‌سایت استفاده نکنید. اگر نسبت به این شرایط اعتراض دارید لطفن با ایمیل info@rangitar.com تماس بگیرید. درضمن توجه داشته باشید که رنگیتر شرایط واستفاده از وب‌سایت را وقت به وقت به‌روز می‌کند. ادامه‌ی استفاده از امکانات سایت به منزله‌ی قبول آخرین نسخه‌ی شرایط استفاده است. همچنین تمام قوانین وب‌سایت شامل محتویات هدیه و رایگانی که سایت هر هفته برای کاربران قرار می‌دهد نیز می‌شوند.

مالیک معنوی و حقوق مربوط به آن

1. تمام محتویات وب‌سایت رنگیتر شامل عکس‌ها و متن‌ها تحت حمایت ‌قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان هستند. واضح است که هرگونه استفاده‌ی غیرمجاز از محتویات سایت (مانند: فروش دوباره، کپی یا قرض دادن آثار، پخش کردن و ناراستی در مورد پدیدآورنده‌ی اثر) نقض واضح این قانون است و علاوه بر حبس تابیدی مشمول 5 میلیون تومان جریمه‌ی نقدی خواهد بود. این قوانین شامل عکس‌های رایگان هفته‌ای سایت نیز می‌شوند.
2. شما به هیچ وجه اجازه ندارید واترمارک (ته‌نقش) عکس‌های وب‌سایت را پاک کرده و از آن‌ها استفاده کنید.
3. شما نباید قبل از پذیرفتن این شرایط و قوانین از هیچکدام از امکانات وب‌سایت استفاده کنید.